• Hotels
  • Anywhere

Kalani Riverside Banquet Hall and Restaurant at Nawagamuwa, with Outdoor function facilities

No 706/A, “Uswatta”, Nawagamuwa, Ranala, Sri Lanka

Tags

No 706/A, "Uswatta", Nawagamuwa, Ranala, Sri Lanka